ברכת חתנים

אלו ברכות מברכים בשעת החתונה תחת החופה ובשבעת ימי המשתה? מה הן ההלכות של הברכות הללו? כיצד משתלבות ברכות אלו במהלך החופה והנישואין, ובאלו מצבים אין לברך ברכות אלו? תקציר הלכות + 18 פרקי בירורים הלכתיים.

קרא עוד  

שמחת ימי החתונה

מה הן ההלכות המיוחדות השייכות לגבי החתן והכלה בשבעת ימי המשתה של החתונה? האם יש הלכות הנובעות משמחת החתונה, הנוהגות גם מעבר לשבעת הימים הללו - ואולי גם במשך כל שנת הנישואין הראשונה? תקציר הלכות + שבעה פרקי בירורים הלכתיים.

קרא עוד  
אתר זה נבנה באמצעות